romovia | rpa | mecem

Top

patria patria
Jarmila Vaňová 
| 11. 1. 2014
Rómska kultúra, ktorá sa volá Romipen, nepodporuje vytváranie úzkych spoločenských vzťahov s nerómskym obyvateľstvom. Uzavretosť tejto kultúry môže vonkajších pozorovateľov zvádzať k predpokladu, že tí čo sa uzatvárajú sú tajnostkári a niečo skrývajú. Udržiavanie kultúrnych alebo náboženských obmedzení, ktoré si ľudí zvonka nepripúšťajú, je iste jedným z hlavných historických faktorov, ktoré vysvetľujú vznik protirómskych postojov. Zároveň potreba Rómov mať odstup od nerómskeho obyvateľstva znemožnila pozorovateľom bližšie sa zoznámiť s rómskym svetom, čo viedlo k prikrášľovaniu informácií a stereotypov. Takto sa udržiaval obraz inakosti a odstup od Rómov, pričom oba faktory prispeli k vzniku literárneho a fantastického obrazu o Rómoch, ktorý spôsobil, že rómska problematika sa brala skôr na ľahkú váhu. 
Pokračovanie článku
Kristína Magdolenová 
| 12. 1. 2014
Kultúra Rómov je dnes pojem, ktorý sa používa akoby bez obsahu. Pojem, ktorým sa dá zakryť úplne všetko. Rómska kultúra sa stala “vďačným” zdrojom šírenia predsudkov voči komunite. V teréne sme nie raz svedkami toho, ako o podobe rómskej kultúry rozhodujú tí, ktorí o nej nič nevedia. Alebo tí, ktorí predávajú svoju etnicitu a s ňou aj celý národ. Veľa zla vo vnímaní rómskej kultúry spôsobil aktivizmus a naivita ľudí, ktorí sa v nej pohybovali v minulosti (resp. pohybujú). Považujeme preto za dôležité na jednej strane zadefinovať vnímanie kultúry ako takej, čo by mohlo slúžiť ako východisku ku ďalšej diskusii, na druhej strane uvádzame, akým spôsobom sa k problematike rómskej kultúry vyjadrujú niektorí antropológovia a ako podsúvajú verejnosti závery, ktoré komunitu poškodzujú.
Pokračovanie článku
Kristína Magdolenová 
| 11. 1. 2014

Nasledujúci text si kladie za cieľ načrtnúť niektoré základné informácie o tom, nakoľko sa Rómovia podieľali na rozvoji divadla a divadelníctva. Vzhľadom k nedostatku literatúry ako aj možností autorky textu ide o poznámky, ktoré ukazujú, že v dejinách Rómov je oblasť, o ktorej sa hovorí veľmi málo, ale ktorá má v prínose Rómov pre európsku kultúru môže veľa vypovedať. Vzhľadom k nedostatku literatúry ide iba o útržkovitý záznam toho, čo vieme a možno podnet na ďalšie výskumy.

Pokračovanie článku
Hovoríme s rómskymi ženami ...
RPA 
| 18. 12. 2013

Žien, ktoré majú v živote cieľ alebo sa spôsobom svojho života odlišujú nie je v rómskej komunite mnoho. Nájdeme ich takmer v každej väčšej komunite. Lebo ony neutekajú, práve naopak - zostanú a snažia sa pomáhať svojim. Takou je aj Romana Balogová. Svoju energiu prenáša denne na deti v základnej škole v rodnej obci, kde pracuje ako asistent učiteľa. Má 22 rokov, pochádza z malej obce Vtáčkovce blízko Košíc. V komunite Rómov v tejto obci sa ešte stále kladie dôraz na niektoré rómske tradície. Má ukončenú Strednú odbornú školu v Košiciach v odbore kaderníčka-holička. Momentálne študuje na Súkromnej pedagogicko-sociálnej akadémii v Košiciach v odbore učiteľstvo v MŠ a vychovávateľstvo. Už tretí školský rok pracuje ako asistentka v základnej škole vo Vtáčkovciach.

Pokračovanie článku
Jarmila Vaňová 
| 8. 1. 2014

V správe Centra genetiky človeka na Edith Cowan University v Perthe z júna 2001 sa konštatuje že: „Na základe analýzy pomalého vývoja polymorfizmov možno identifikovať jednotný otcovský a materský rodokmeň indického pôvodu všetkých skupín Rómov, ktorí boli predmetom analýzy“ (Hnacock, 2005). Tieto vývojové línie patria k malej podmnožine známej genetickej diverzity indického subkontinentu. Rómovia teda pochádzajú z neveľkej minority ich predkov, ktorí obývali indický subkontinent a ktorá sa neskôr rozdrobila na rozličné izolované populácie na území Európy. 

Pokračovanie článku
  • So vakeres?
  •    
  • Filmotéka
  •    
  • Rómska tlačová agentúra
  •    
mini mini mini mini mini
mini mini mini mini mini mini
Copyright © 2004 - 2017 MECEM.
Webdesign [freelance]. Stránka je optimalizovaná pre rozlíšenie 1024x768 a prehliadač Safari. Celkový počet návštevníkov 17199238.