romovia | rpa | mecem

Vzdelávanie

Výzva pre rómske žiačky 9. roč. ZŠ - štúdium na strednej pedagogickej škole
Tlačová správa 
| 29. 1. 2014

Roma Education Fund (ďalej “REF”) vyhlasuje nový program zameraný na podporu rómskych študentiek stredných pedagogických škôl. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť počet rómskych učiteliek v materských školách na Slovensku. Prostredníctvom zvýšeného počtu rómskych učiteliek v škôlkach sa očakáva zvýšený počet rómskych detí v škôlkach, čo sa odrazí na ich lepšej príprave na vstup do základnej školy. 

RPA 
| 22. 12. 2013

Kežmarok 22. decembra (RPA) - V Kežmarku sa z iniciatívy Súkromnej strednej odbornej školy a neziskovej organizácie Stowarzysenie Romów v Poľsce konal začiatkom decembra koncert pod názvom Hudba bez hraníc. Dušou projektu je Roman Kwiatkowski.

 

flash

 

RPA 
| 22. 12. 2013

Košice 22. decembra (RPA) - O tom, že aj medzi Rómami je dosť vzdelaných mladých ľudí hovorí výstava, ktorú si môžete pozrieť na Základnej škole na Galaktickej ulici v Košiciach. Výstava predstavuje mladých ľudí, ktorí chápu, že vzdelanie je ich základné právo a tak aj k svojmu životu pristupujú. Výstava ich predstavuje v netradičnej forme – ako filmové hviezdy. Išli do projektu preto, že chcú byť motiváciou pre deti na základných školách pri ich premýšľaní o budúcnosti.

 

flash

 

RPA 
| 22. 12. 2013

Nitra/Košice 22. decembra (RPA) - Rómsky vzdelávací fond vznikol ako jeden z výstupov projektu Dekáda inklúzie Rómov. Jeho cieľom bolo od začiatku podporovať mladých Rómov v ich štúdiách na vysokých a na stredných školách. Slovensko je jednou z krajín, kde fond pôsobí už niekoľko rokov. Celkovo momentálne podporuje ročne asi 1500 študentov v 16 krajinách. Na Slovensku tento rok podporili 83 študentov vysokých škôl zo 140 prihlásených. 

 

flash

 

Hovoríme s rómskymi ženami ...
RPA 
| 18. 12. 2013

Žien, ktoré majú v živote cieľ alebo sa spôsobom svojho života odlišujú nie je v rómskej komunite mnoho. Nájdeme ich takmer v každej väčšej komunite. Lebo ony neutekajú, práve naopak - zostanú a snažia sa pomáhať svojim. Takou je aj Romana Balogová. Svoju energiu prenáša denne na deti v základnej škole v rodnej obci, kde pracuje ako asistent učiteľa. Má 22 rokov, pochádza z malej obce Vtáčkovce blízko Košíc. V komunite Rómov v tejto obci sa ešte stále kladie dôraz na niektoré rómske tradície. Má ukončenú Strednú odbornú školu v Košiciach v odbore kaderníčka-holička. Momentálne študuje na Súkromnej pedagogicko-sociálnej akadémii v Košiciach v odbore učiteľstvo v MŠ a vychovávateľstvo. Už tretí školský rok pracuje ako asistentka v základnej škole vo Vtáčkovciach.

RPA 
| 17. 12. 2013

Košice/Bratislava 17. decembra (RPA)  - Platforma aktívnych mimovládnych rómskych organizácií, ktorá vznikla v Rožňave 9. decembra 2013, pripravuje prvé spoločné vystúpenie. Bude ním Okrúhly stôl, v rámci ktorého by mali byť poskytnuté informácie zástupcom ministerstiev a ďalších inštitúcií o reálnom stave rómskej komunity spolu s návrhmi na riešenia. Návrhy vzišli z diskusie účastníkov stretnutia v Rožňave.

Monika Sinuová 
| 29. 11. 2013
Vyrastala som a stále žijem v oblasti, kde skoro každý z ľudí potrebuje pomôcť skoro každý deň. Čo si pamätám, stále sa len diskutuje ako pomôcť, ale tí ľudia, ktorí tu pomoc potrebujú si pomáhajú sami ako vedia. Nečakajú zázraky. Vždy to tak bolo... aspoň u nás. Preto som rada, že mám prácu, ktorou môžem prispieť k zlepšeniu a zmierneniu ich každodenných problémov.
Na minútku s asistentkou terénneho sociálneho pracovníka v Pečovskej Novej Vsi
Monika Sinuová 
| 26. 11. 2013

Darina Lacková je mladá žena, Rómka. Má 26 rokov. Od júla tohto roka pracuje ako asistentka terénneho sociálneho pracovníka v obci Pečovská Nová Ves v sabinovskom okrese. 

Niektorí ľudia majú potrebu pomáhať ľuďom alebo jednoducho byť aktívni.  Je to aj váš prípad?

Áno, rada pomáham ľuďom, ktorí to potrebujú.  Vždy som k tejto oblasti mala akosi blízko. Možno je to tým, že už moja mama bola aktívna žena, ktorá sa ako dobrovoľníčka zapájala do rôznych projektov zameraných na rómsku komunitu.

Na slovíčko o ľudských právach s Kristínou Štajerovou
RPA 
| 25. 11. 2013
Domnievaš sa, že ľudia v komunite majú informácie o ľudských právach?

To, či ľudia v komunite majú informácie o svojich právach, je diskutabilné pretože každý má aspoň minimálne znalosti o ľudských právach.

Ak majú, tak na akej úrovni?

Myslím že aj táto otázka nemá priamu odpoveď, pretože v rómskej komunite sú vzdelané ako aj nevzdelané osoby a od toho sa to odvíja, ale každý má určite minimálnu znalosť o ľudských právach.
Začala sa kampaň zameraná na ľudské práva mladých Rómov
RPA 
| 24. 11. 2013
Košice 24. novembra (RPA) - Berieme to do vlastných rúk! To je názov projektu, ktorý od septembra tohto roka realizuje Rómske mediálne centrum/MECEM. Cieľom projektu je ukázať mladým ľudom v rómskych komunitách, že vzdelanie nie je len povinnosť ale aj právo, ktoré len málokto z nich využíva pre zlepšenie svojho života. V druhej časti série dokumentov predstavujeme študentku chémie Mirku Čonkovú, študentku strednej zdravotnej školy a víťazku celoslovenského kola Hviezdoslavovho Kubína Henrietu Virágovú, študentku fakulty verejnej správy Evu Daškovú a Ruda Rusňáka - robotníka, tereňáka...
flash

Strana: 1/194
  • Monitoring
  • Voľby 2012
  • SITA
  • Tlačové správy
  • Dežo píše
  • Romano magazinos
muzeum

iroma
  • Publicistika
  • TOP 10
  • Dekáda
  • Dokumenty
mini mini
Copyright © 2004 - 2017 MECEM.
Webdesign [freelance]. Stránka je optimalizovaná pre rozlíšenie 1024x768 a prehliadač Safari. Celkový počet návštevníkov 17199203.