romovia | rpa | mecem

Vzdelávanie

Výzva pre rómske žiačky 9. roč. ZŠ - štúdium na strednej pedagogickej škole
Máte posladnú šancu študovať na strednej pedagogickej škole so štipendiom REF
Tlačová správa 
| 29. 1. 2014

Roma Education Fund (ďalej “REF”) vyhlasuje nový program zameraný na podporu rómskych študentiek stredných pedagogických škôl. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť počet rómskych učiteliek v materských školách na Slovensku. Prostredníctvom zvýšeného počtu rómskych učiteliek v škôlkach sa očakáva zvýšený počet rómskych detí v škôlkach, čo sa odrazí na ich lepšej príprave na vstup do základnej školy. 

Projektové aktivity sú zamerané na motiváciu rómskych žiačok 9. ročníkov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia k štúdium na stredných pedagogických školách v odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.

Projekt vo februári 2013 vyberie 30 rómskych dievčat z Prešovského, Košického, Banskobystrického a Nitrianskeho kraja, ktorým poskytne: pomoc pri príprave na prijímacie pohovory na stredné školy, mentoring, pokrytie nákladov nevyhnutných na štúdium na strednej škole (cestovné, stravné, ubytovacie náklady), finančnú podporu v 3. a 4. ročníku, pomoc pri sprostredkovaní povinnej praxe, pomoc pri hľadaní zamestnania v regiónoch s vysokou koncentráciou Rómov,  asistenciu pri prijímacích pohovoroch na vysoké školy a štipendium počas bakalárskeho štúdia v odbore Predškolská a elementárna pedagogika resp. Predprimárne vzdelávanie. 

Dĺžka projektu je deväť rokov (október 2013 - október 2022), prvá skupina 30 dievčat začne štúdium na strednej škole v školskom roku 2014/15, druhá skupina v školskom roku 2015/16.  Projekt uprednostní štúdium na štátnej strednej škole, študentky študujúce na súkromných a cirkevných školách budú zaradené do projektu len ak to kapacita projektu umožní.

 

Odporúčané stredné školy:

 

Pedagogická a sociálna akadémia, Prešov 

Stredná pedagogická škola, Levoča 

Pedagogická a sociálna akadémia, Engelsova 3, Levice 

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia, Lučenec 

 

Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG

Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, Charkovská 1, Košice

Stredná odborná škola, Trebišov

 

V prípade záujmu, prosím, kontaktujte zástupcu REF do 31. 1. 2014.

 

Kontaktné adresy:

 

sdzurikova@romaeducationfund.org

rpohlodko@romaeducationfund.org

 

tel. č. 0944 251 841

 
  • Monitoring
  • Voľby 2012
  • SITA
  • Tlačové správy
  • Dežo píše
  • Romano magazinos
muzeum

iroma
  • Publicistika
  • TOP 10
  • Dekáda
  • Dokumenty
mini mini
Copyright © 2004 - 2017 MECEM.
Webdesign [freelance]. Stránka je optimalizovaná pre rozlíšenie 1024x768 a prehliadač Safari. Celkový počet návštevníkov 17199174.