romovia | rpa | mecem

Európska únia

RPA 
| 21. 12. 2013
Sacele/Košice 21. decembra (RPA) - Vyše 40 organizácií z Európy sa stretlo prednedávnom na prvom oficiálnom mítingu v rumunskom mestešku Sacele neďaleko Brašova, aby spolu hľadali možnosti riešenia  niektorých problémov Rómov v Európe. Na stretnutí nechýbali ani zástupcovia zo Slovenska.Rakúska Nadácia Erste má vo svojom portfóliu desiatky mimovládnych organizácií z 13 krajín Európy. Mnohé z nich sa venujú aj rómskej komunite. Realizujú množstvo projektov, ktoré by mohli byť motiváciou aj pre iné organizácie. S cieľom spojiť schopnosti, vedomosti a skúsenosti všetkých zainteresovaných vzniká práve v tomto čase projekt s názvom EFROPA (Erste Foundation Roma Partnership).
flash

Klaudia Oláhová  
| 9. 10. 2013
Košice 9. októbra (RPA) - Súťaž každoročne organizuje Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC), ktorá zastrešuje študijné programy ako Leonardo či Erasmus. Konzervatórium začalo vyučovať rómsky jazyk ako jedna z prvých škôl na Slovensku. Najskôr sa vyučoval cez projekt, ale po skončení experimentálneho overovania bol v roku 2007 v rámci Štátneho vzdelávacieho programu zaradený medzi voliteľné cudzie jazyky. Rezort školstva v súčasnosti pripravuje konkurzy na učebnice základných a stredných škôl pre výučbu rómskeho jazyka aj histórie Rómov.

flash

RPA 
| 1. 10. 2013

Viedeň 1. októbra (RPA) - Obchodovanie s ľuďmi je tretí najlepší biznis na svete po drogách a zbraniach. Jeho ročný príjem je okolo troch biliónov dolárov. Štatistiky uvádzajú, že až 49 percent všetkých obetí končí vo vyspelých krajinách, najmä vo Veľkej Británii. Až v 60 percentách ide o Rómov. Na otázku, prečo je práve táto komunita najohrozenejšia, nemajú odborníci jednoznačnú odpoveď. 

 

flash

 

Pri EBU v Ženeve vznikla pracovná skupina rómskych novinárov, ktorá sa má podieľať na posilňovaní hlasu Rómov vo verejnoprávnych médiách v Európe
RPA 
| 14. 4. 2013
Priština/Kosovo 14. apríla (RPA) - EBU (Eúropska únia verejnoprávnych vysielateľov) realizovala uplynulý týždeň (9.–10. apríla) medzinárodnú konferenciu zameranú na problematiku vysielania o Rómoch v Európe. Išlo o prvú konferenciu tohto druhu zameranú na posilnenie hlasu rómskej menšiny v médiách v Európe i mimo nej.
Nadácia Erste pomáha riešiť sociálne problémy v Rumunsku
RPA 
| 19. 10. 2012
Sv. George/Rumunsko 19. októbra (RPA) - Mestská časť Orko v meste Sv. George, ktoré leží 300 km za Bukurešťou. Má 4000 obyvateľov. Z nich 2500 sú Rómovia hovoriaci po maďarsky. Tí žijú v osade na kraji mesta. Práve tu sa realizuje projekt sociálnej práce, ktorý podporuje rumunská Charita a tiež Nadácia Erste z Viedne.

flash

Bezplatná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi je 0800 800 818
RPA 
| 18. 10. 2012
Košice 18. októbra  (RPA) - Milióny ľudí sú vystavené takým podmienkam zaobchádzania, ktoré sú v príkrom rozpore so základnými ľudskými právami. Sú predávaní a kupovaní ako tovar, nútení k prostitúcii, zotročovaní v práci a podrobení rôznym formám vykorisťovania. Obchodovanie s ľuďmi patrí medzi najzávažnejšie fenomény súčasnosti. Popri obchodovaní s drogami a nelegálnom obchode so zbraňami sa z obchodu s ľuďmi stal tretí najvýnosnejší typ organizovanej trestnej činnosti.
RPA 
| 12. 9. 2012
Košice 12. septembra (RPA) - Úrady v Anglicku nemôžu odobrať rodičom dieťa bez predchádzajúceho rozhodnutia súdu. To je informácia, ktorú získal Miroslav Lacko, riaditeľ organizácie ENAR na Slovensku po tom, čo po škandáloch s odoberaním detí rómskym rodinám v Anglicku oslovil britskú ambasádu na Slovensku. Informáciu mu poskytla Monika Holečková, pracovníčka mediálneho odboru ambasády. Ako uviedla Holečková, ak neexistuje riziko ohrozujúce dieťa, dieťa sa neodoberá do starostlivosti. Všetky rodiny, ktorých sa takáto situácia týka, majú v Británii zabezpečené bezplatné právne služby.
Nadácia ERSTE otvára novú výzvu do projektu Cena Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu, v ktorej až 33 víťazných projektov bude odmenených celkovou sumou 610 000 eur
Tlačová správa 
| 3. 9. 2012
Nadácia ERSTE zverejňuje už štvrtýkrát výzvu na podanie prihlášok do projektu Cena za sociálnu integráciu v 13 krajinách strednej, východnej a juhovýchodnej Európy: Bosna a Hercegovina, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Kosovo, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko. Mimovládne neziskové organizácie (MNO) môžu prihlásiť efektívne, inovatívne a udržateľné projekty, ktoré prispeli k sociálnej integrácii jednej (alebo viacerých) znevýhodnených skupín, ako sú etnické menšiny, zdravotne postihnutí, LGBT, ľudia so závislosťou, deti, seniori, ženy, bezdomovci, Rómovia, migranti, chudobní, väzni, utečenci či navrátilci.


V poľskom Auschwitzi-Osvienčime sa 2. augusta uskutoční spomienka na 68. výročie likvidácie tzv. Cigánskeho tábora
RPA 
| 31. 7. 2012
Košice/Osvienčim  31. júla (RPA) – V poľskom Auschwitzi-Osvienčime sa 2. augusta uskutoční spomienka na 66. výročie likvidácie tzv. Cigánskeho tábora. Slovenskú republiku bude na pietnej spomienke zastupovať Ladislav Richter, predseda Rady mimovládnych organizácií rómskych komunít (RMORK) a člen Správnej rady Slovenského národného strediska pre ľudské práva (SNSĽP). Rómsku tlačovú agentúru (RPA) o tom informovala Zdenka Demeterová, hovorkyňa RMORK.  Na slávnostnom akte sa zúčastnia Rómovia z celej Európy.
Dokument 
| 6. 6. 2012
Brusel 6. júna (Dokument) - Dňa 21. 5. 2012 prijala EK oznámenie s názvom Národné stratégie integrácie Rómov: prvý krok k implementácii Rámca EÚ. Oznámenie o Rámci EÚ pre národné stratégie integrácie Rómov do roku 2020 prijala EK v apríli 2011 a vyzvala člencké štáty (ČŠ) k príprave/zrevidovaniu národných stratégií integrácie Rómov. V oznámení z 21. 5. 2012 Komisia po prvýkrát hodnotí predložené národné stratégie, a to najmä v štyroch kľúčových oblastiach, ktorými sú vzdelávanie, zamestnanosť, zdravotná starostlivosť a bývanie. Podľa hodnotenia Komisie SK vo svojej národnej stratégii reagovalo na väčšinu otázok definovaných v Rámci EÚ z apríla 2011 tak v štyroch kľúčových oblastiach, ako aj pri zapojení regionálnej a miestnej úrovne a občianskej spoločnosti do prípravy a implementácie stratégie, v oblasti monitorovania a implementácie a v oblasti podpory ľudských práv a nediskriminácie.
Strana: 1/33
  • Monitoring
  • Voľby 2012
  • SITA
  • Tlačové správy
  • Dežo píše
  • Romano magazinos
muzeum

iroma
  • Publicistika
  • TOP 10
  • Dekáda
  • Dokumenty
mini mini
Copyright © 2004 - 2017 MECEM.
Webdesign [freelance]. Stránka je optimalizovaná pre rozlíšenie 1024x768 a prehliadač Safari. Celkový počet návštevníkov 17199169.