romovia | rpa | mecem

Ľudské práva

tlačová správa 
| 18. 2. 2014
My, zástupcovia rómskych organizácií združených v Platforme aktívnych rómskych organizácií a spolupracujúcich organizácií, ktorí sme sa zišli dnes v Košiciach, chceme vyjadriť hlboké znepokojenie a ľútosť nad medializovanými informáciami o útokoch skupín Rómov voči bezbranným ľuďom v rôznych častiach Slovenska, ktoré sa odohrali v ostatných dňoch.
…ľudia nevedia, kto naozaj sme, a my nie v stave im to povedať… (I. Hancock)
Kristína Magdolenová 
| 4. 1. 2014
Rómovia si aj po stáročia prenasledovania dokázali uchovať svoju identitu, kultúru a aspoň z veľkej časti aj jazyk svojich predkov. Preukázali jedinečnú schopnosť prispôsobiť sa, prežiť. Keď posudzujeme to, čo sa zachovalo z rómskej kultúry, musíme v prvom rade oceniť, že sa im vôbec podarilo prežiť. Napriek prenasledovaniu, útlaku, asimilácii. “Je to veľká sila, čo je v Rómoch. Nedokázala ich zlomiť neprajná história, nechcime to urobiť ani v dnes. Lebo sa to jednoducho nedá. Rómov treba jednoducho pochopiť,” povedal v rozhovore taliansky kňaz Don Mario Riboldi [1], ktorý bol pápežom poverený robiť misiu práve v rómskych komunitách v Taliansku a ktorý tiež preložil Bibliu do rómskeho jazyka. 
Kristína Magdolenová 
| 27. 12. 2013

V prostredí, kde sa informácia stáva tovarom zábavného priemyslu, je stále náročnejšie presadzovať a obhajovať záujmy tých skupín občanov, ktoré sú na okraji spoločnosti a teda aj jej záujmu. Informácie z tohto prostredia si nájdu priestor iba vtedy, ak splňajú kritériá mediálnej atraktívnosti. Takéto informácie však neriešia otázky ľudskoprávne a obyčajne smerujú len k utvrdzovaniu stereotypov, ktoré sú v súvislosti s týmito marginalizovanými skupinami rozšírené. Špeciálne sa to týka Rómov. Aké sú teda možnosti rómskej komunity v tomto mediálnom prostredí informovať tak, aby sa zlepšovalo vzájomné spolunažívanie Rómov a Nerómov? A špeciálne: aké sú možnosti rómskych médií v tomto mediálnom prostredí publikovať objektívne informácie?

RPA 
| 22. 12. 2013

Košice 22. decembra (RPA) - O tom, že aj medzi Rómami je dosť vzdelaných mladých ľudí hovorí výstava, ktorú si môžete pozrieť na Základnej škole na Galaktickej ulici v Košiciach. Výstava predstavuje mladých ľudí, ktorí chápu, že vzdelanie je ich základné právo a tak aj k svojmu životu pristupujú. Výstava ich predstavuje v netradičnej forme – ako filmové hviezdy. Išli do projektu preto, že chcú byť motiváciou pre deti na základných školách pri ich premýšľaní o budúcnosti.

 

flash

 

Hovoríme s rómskymi ženami ...
RPA 
| 18. 12. 2013

Žien, ktoré majú v živote cieľ alebo sa spôsobom svojho života odlišujú nie je v rómskej komunite mnoho. Nájdeme ich takmer v každej väčšej komunite. Lebo ony neutekajú, práve naopak - zostanú a snažia sa pomáhať svojim. Takou je aj Romana Balogová. Svoju energiu prenáša denne na deti v základnej škole v rodnej obci, kde pracuje ako asistent učiteľa. Má 22 rokov, pochádza z malej obce Vtáčkovce blízko Košíc. V komunite Rómov v tejto obci sa ešte stále kladie dôraz na niektoré rómske tradície. Má ukončenú Strednú odbornú školu v Košiciach v odbore kaderníčka-holička. Momentálne študuje na Súkromnej pedagogicko-sociálnej akadémii v Košiciach v odbore učiteľstvo v MŠ a vychovávateľstvo. Už tretí školský rok pracuje ako asistentka v základnej škole vo Vtáčkovciach.

RPA 
| 17. 12. 2013

Košice/Bratislava 17. decembra (RPA)  - Platforma aktívnych mimovládnych rómskych organizácií, ktorá vznikla v Rožňave 9. decembra 2013, pripravuje prvé spoločné vystúpenie. Bude ním Okrúhly stôl, v rámci ktorého by mali byť poskytnuté informácie zástupcom ministerstiev a ďalších inštitúcií o reálnom stave rómskej komunity spolu s návrhmi na riešenia. Návrhy vzišli z diskusie účastníkov stretnutia v Rožňave.

RPA 
| 10. 12. 2013
Košice 10. decembra (RPA) – Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv sa dnes o 14.00 hod. uskutoční netradičná vernisáž fotografií mladých Rómov – študentov stredných a vysokých škôl. Mladí prevažne vysokoškoláci sa dnes totiž strednú so žiakmi Súkromnej základnej školy na Galaktickej ulici 9 v Košiciach. Školu navštevujú prevažne rómske deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.


Tlačová správa 
| 9. 12. 2013
V Rožňave sa 9. decembra 2013 uskutočnilo celoslovenské stretnutie rómskych mimovládnych organizácii. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia 37 organizácií, ktoré aktívne pôsobia v komunite v rôznych oblastiach. Účastníci stretnutia diskutovali na tému budovania rómskej identity a zachovania rómskej kultúry a tradícii. V diskusii konštatovali, že rómska kultúra je dlhodobo poddimenzovaná. Dôsledkom tohto stavu je skutočnosť, že rómska kultúra sa prezentuje spôsobom nedôstojným histórii a tradícií rómskeho národa. Je to stav, ktorý ohrozuje samotné princípy rómskej kultúry a ktorý je nevyhnutné v záujme jej záchrany zmeniť.
Na slovíčko o ľudských právach s Kristínou Štajerovou
RPA 
| 25. 11. 2013
Domnievaš sa, že ľudia v komunite majú informácie o ľudských právach?

To, či ľudia v komunite majú informácie o svojich právach, je diskutabilné pretože každý má aspoň minimálne znalosti o ľudských právach.

Ak majú, tak na akej úrovni?

Myslím že aj táto otázka nemá priamu odpoveď, pretože v rómskej komunite sú vzdelané ako aj nevzdelané osoby a od toho sa to odvíja, ale každý má určite minimálnu znalosť o ľudských právach.
Začala sa kampaň zameraná na ľudské práva mladých Rómov
RPA 
| 24. 11. 2013
Košice 24. novembra (RPA) - Berieme to do vlastných rúk! To je názov projektu, ktorý od septembra tohto roka realizuje Rómske mediálne centrum/MECEM. Cieľom projektu je ukázať mladým ľudom v rómskych komunitách, že vzdelanie nie je len povinnosť ale aj právo, ktoré len málokto z nich využíva pre zlepšenie svojho života. V druhej časti série dokumentov predstavujeme študentku chémie Mirku Čonkovú, študentku strednej zdravotnej školy a víťazku celoslovenského kola Hviezdoslavovho Kubína Henrietu Virágovú, študentku fakulty verejnej správy Evu Daškovú a Ruda Rusňáka - robotníka, tereňáka...
flash

Strana: 1/123
  • Monitoring
  • Voľby 2012
  • SITA
  • Tlačové správy
  • Dežo píše
  • Romano magazinos
muzeum

iroma
  • Publicistika
  • TOP 10
  • Dekáda
  • Dokumenty
mini mini
Copyright © 2004 - 2017 MECEM.
Webdesign [freelance]. Stránka je optimalizovaná pre rozlíšenie 1024x768 a prehliadač Safari. Celkový počet návštevníkov 17199224.