romovia | rpa | mecem

Médiá

RPA 
| 3. 2. 2014
Milí priatelia,

rok 2014 je pre Rómske mediálne centrum (MECEM) významný aj tým, že už o niekoľko týždňov oslávi svoje 15. výročie. Áno, je to 15. rokov, čo sme sa ako rómske médium udržali na mediálnom trhu na Slovensku. A nielen udržali, ale aj profesionálne rástli a to napriek všetkým problémom, ktoré nás za ten čas stretli. Rok 2014 je pre nás rokom plánov a očakávaní. Okrem mediálnych výstupov pripravujeme aj iné aktivity a čoskoro vám o nich dáme vedieť. Jednou z nich je aj zmena nášho webu, keďže súčasný má už 8 rokov. Nový web bude moderný, prehľadný. Je s ním však spojených množstvo zmien a presunov (vrátane providera), takže tých 40 000 článkov, ktoré sme pre vás vytvorili  za uplynulé roky, si vyžaduje aj istý čas na presun, nové spracovanie... Aj z toho dôvodu vás chceme poprosiť o trpezlivosť s našou webovou stránkou. Skúšobnú prevádzku webu by sme chceli ukončiť do polovice februára (dúfajme) a potom vám predstavíme novú stránku so všetkými novinkami. Ďakujeme za to, že ste stále s nami a poďte s nami osláviť 15. výročie vzniku Rómskeho mediálneho centra!

Mimovládne rómske organizácie očakávajú, že tento rok sa zlepší situácia vo vydávaní rómskych printových médií
RPA 
| 27. 1. 2014
Bratislava 27. januára (RPA) - Mimovládne rómske organizácie očakávajú, že tento rok sa zlepší situácia vo vydávaní rómskych printových médií. Deklarovali to už na stretnutí aktívnych mimovládnych organizácii v Rožňave 9.decembra, kde bol založená Platforma aktívnych rómskych organizácii z celého Slovenska. “Nie je mysliteľné, aby takmer pol milionová menšiny bola už tretí rok bez seriózneho printového media. Absencia informácií v komunite je viditeľná a prehlbuje už aj tak vysoký stupeň dištancu od majority,” hovorí Ladislav Richter, poverený platformou na prípravu stretnutí s predstaviteľmi vládnych inštitúcií, organizácií, ministerstiev. 
Kristína Magdolenová 
| 27. 12. 2013

V prostredí, kde sa informácia stáva tovarom zábavného priemyslu, je stále náročnejšie presadzovať a obhajovať záujmy tých skupín občanov, ktoré sú na okraji spoločnosti a teda aj jej záujmu. Informácie z tohto prostredia si nájdu priestor iba vtedy, ak splňajú kritériá mediálnej atraktívnosti. Takéto informácie však neriešia otázky ľudskoprávne a obyčajne smerujú len k utvrdzovaniu stereotypov, ktoré sú v súvislosti s týmito marginalizovanými skupinami rozšírené. Špeciálne sa to týka Rómov. Aké sú teda možnosti rómskej komunity v tomto mediálnom prostredí informovať tak, aby sa zlepšovalo vzájomné spolunažívanie Rómov a Nerómov? A špeciálne: aké sú možnosti rómskych médií v tomto mediálnom prostredí publikovať objektívne informácie?

Jarmila Vaňová 
| 27. 12. 2013

Zmienka o Rómoch stále vyvoláva vo väčšine slovenskej spoločnosti zlý pocit vychádzajúci zo stereotypov. Aj keď mnohí uznajú, že v našej krajine existuje problém, ktorý treba riešiť, väčšinou ale hneď aj skonštatujú, že by si ho mali riešiť „Rómovia sami“, alebo  Európska únia. Málokto pripustí, že existencia ľudí s obmedzeným prístupom k základným službám alebo aj na pracovný trh, ich sociálna a územná segregácia, sú problémom, ktorý sa týka Slovenska, a teda vyrovnať sa s ním musíme my všetci.

EBU vyzvala EK, aby sústredila pozornosť na úlohu rómskych médií pri integrácii Rómov
RPA 
| 3. 10. 2013

Brusel 3. októbra (RPA) - EBU (European Brodcasts Union) usporiadala včera v Bruseli v priestoroch Európskeho parlamentu diskusiu o sociálnej a ekonomickej integrácii Rómov so zameraním na to, ako médiá môžu zlepšiť vnímanie tejto najpočetnejšej menšiny v Európe. Uznávaný rómsky novinár Orhan Galjus, šéfredaktor a zakladateľ rómskeho rádia Patrin so sídlom v Amsterdame a predseda pracovnej skupiny EBU zameranej na rómske programy, v rámci uvedenej prezentácie zdôraznil silu rozhlasových a televíznych programov v rómskom jazyku ako kľúčový faktor integrácie. Vytváranie komunitných menšinových médií je podľa neho  dôležitý krok na ceste k integrácii.

Pri EBU v Ženeve vznikla pracovná skupina rómskych novinárov, ktorá sa má podieľať na posilňovaní hlasu Rómov vo verejnoprávnych médiách v Európe
RPA 
| 14. 4. 2013
Priština/Kosovo 14. apríla (RPA) - EBU (Eúropska únia verejnoprávnych vysielateľov) realizovala uplynulý týždeň (9.–10. apríla) medzinárodnú konferenciu zameranú na problematiku vysielania o Rómoch v Európe. Išlo o prvú konferenciu tohto druhu zameranú na posilnenie hlasu rómskej menšiny v médiách v Európe i mimo nej.
RPA 
| 7. 4. 2013
Košice 7. apríla - V Košiciach sa včera pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa Rómov (8. apríl) uskutočnil Charitatívny rómsky bál. Organizovalo ho Rómske mediálne centrum v spolupráci s mestom Košice a Košice2013. Bál sa uskutočnil pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a poslanca NR SR Petra Polláka, primátora mesta Košice a poslanca NR SR Richarda Rašiho a zástupcu komunity Olašských Rómov na Slovensku Karola Rafaela. Bál sa konal v priestoroch Historickej radnice.


RPA 
| 14. 2. 2013

Košice 15. februára (RPA) - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák  dal v čase nástupu do funkcie 1. októbra 2012 verejný prísľub venovať svoj funkčný mesačný plat formou daru vybranej organizácii,  s cieľom dosiahnuť verejný prospech v procese integrácie a sebauvedomenia Rómov. V uplynulom období poskytol svoj plat niekoľkým organizáciám. 

RPA 
| 6. 2. 2013

Článok 1/ Zodpovednosť  

1.   Informácie prezentované rómskymi médiami musia byť presné, založené na faktoch, ktoré sú doložené minimálne 2 zdrojmi. Mediálny výstup musí nestranný, zohľadňovať postoje všetkých zaiteresovaných v probléme a musí im vytvoriť dostatočný priestor na ich vysvetlenie.

2.   Presnosť je dôležitejšia ako rýchlosť, najmä keď ide o témy spolunažívania či riešenie situácií, kde môžu byť vystavené na základe nepresnej informácie nebezpečenstvu/prenasledovaniu/ šikanovaniu ľudské životy.

3.   Sporné informácie a stanoviská musia byť uvedené spolu so zdrojom tejto informácie.

4.   Ak novinárovi bránia vo zverejnení infomrácie nejaké skutočnosti, musí o tom informovať svojich nadriadených.

5.   Novinár sa musí vyhnúť akýmkoľvek útokom voči iným osobám, urážkam na základe odlišnosti rasy, postoja, náboženskej príslušnosti ap. K takémuto správaniu musí vyzvať aj účastníkov diskusií, pri vedení rozhovoru ap. 

RPA 
| 6. 2. 2013

1. Účastnícke subjekty sa dohodli na vytvorení neformálneho združenia A.ROM.E (Asociácia ROmskych Médií v Európe). Združenie bude združovať zástupcov rómských  médií v Európe na báze dobrovoľnosti na základe rovnaného prístupu k vnímaniu ich poslania pri riešení situácie Rómov v Európe a pri budovaní rómskych médií.  A.ROM.E vznikla ako neformálna sieť rómskych médií, kde oficiálne prihlásené organizácie a jednotlivci sa  riadia prijatými normami, rešpektujú poslanie asociácie ako aj kódex asociácie a plnia úlohy, ktoré im z členstva v organizácií vyplývajú.

Strana: 1/95
  • Monitoring
  • Voľby 2012
  • SITA
  • Tlačové správy
  • Dežo píše
  • Romano magazinos
muzeum

iroma
  • Publicistika
  • TOP 10
  • Dekáda
  • Dokumenty
mini mini
Copyright © 2004 - 2017 MECEM.
Webdesign [freelance]. Stránka je optimalizovaná pre rozlíšenie 1024x768 a prehliadač Safari. Celkový počet návštevníkov 17199182.