romovia | rpa | mecem

Tlačové správy

Vyhlásenie Platformy aktívnych rómskych organizácií
tlačová správa 
| 18. 2. 2014

My, zástupcovia rómskych organizácií združených v Platforme aktívnych rómskych organizácií a spolupracujúcich organizácií, ktorí sme sa zišli dnes v Košiciach, chceme vyjadriť hlboké znepokojenie a ľútosť nad medializovanými informáciami o útokoch skupín Rómov voči bezbranným ľuďom v rôznych častiach Slovenska, ktoré sa odohrali v ostatných dňoch.

Chceme povedať, že takéto útoky ostro odsudzujeme, dištancujeme sa od nich a žiadame orgány činné v trestnom konaní o ich prísne ale spravodlivé potrestanie.

Uvedomujeme si, že situácia v mnohých rómskych lokalitách je veľmi kritická, ale na druhej strane nič nemôže byť ospravedlnením pre agresiu a útoky na bezbranných a starších ľudí. Chceme preto týmto vyjadriť podporu reforme, ktorú odštartovalo MV SR a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, a ponúkame splnomocnencovi vlády pomocnú ruku pri jej realizácii. Uvedomujeme si, že v súčasnej sociálno-ekonomickej situácii je oveľa viac ako v minulosti potrebné venovať sa aj prevencii kriminality, vysvetľovať ľuďom v marginalizovaných komunitách princíp reformy a usmerňovať ich k tomu, aby boli schopní riešiť svoju situáciu aktívnym prístupom k životu, nie agresiou a násilím.  


Za Platformu

Ladislav Richter


 
  • Monitoring
  • Voľby 2012
  • SITA
  • Tlačové správy
  • Dežo píše
  • Romano magazinos
muzeum

iroma
  • Publicistika
  • TOP 10
  • Dekáda
  • Dokumenty
mini mini
Copyright © 2004 - 2017 MECEM.
Webdesign [freelance]. Stránka je optimalizovaná pre rozlíšenie 1024x768 a prehliadač Safari. Celkový počet návštevníkov 17199234.