romovia | rpa | mecem

Projekty

RPA 
| 21. 12. 2013
Sacele/Košice 21. decembra (RPA) - Vyše 40 organizácií z Európy sa stretlo prednedávnom na prvom oficiálnom mítingu v rumunskom mestešku Sacele neďaleko Brašova, aby spolu hľadali možnosti riešenia  niektorých problémov Rómov v Európe. Na stretnutí nechýbali ani zástupcovia zo Slovenska.Rakúska Nadácia Erste má vo svojom portfóliu desiatky mimovládnych organizácií z 13 krajín Európy. Mnohé z nich sa venujú aj rómskej komunite. Realizujú množstvo projektov, ktoré by mohli byť motiváciou aj pre iné organizácie. S cieľom spojiť schopnosti, vedomosti a skúsenosti všetkých zainteresovaných vzniká práve v tomto čase projekt s názvom EFROPA (Erste Foundation Roma Partnership).
flash

RPA 
| 16. 10. 2013

Szúcs/Košice 16. októbra (RPA) - Dobrým príkladom na nové kontakty, spoznávanie ľudí, vzdelávanie sa či organizovanie malých komunitných projektov bol cezhraničný projekt RomaNet. Účastníci projektu Romanet sa stretli v septembri v maďarskej obci Szúcs, kde projekt spoločne vyhodnotili. Týmto stretnutím vyvrcholil nielen ročný projekt cezhraničnej spolupráce Romanet, ale súčasne sa symbolicky završilo aj desaťročné pôsobenie Karpatskej nadácie v oblasti podpory rómskych komunít.

flash

Tlačová správa 
| 1. 10. 2013

Košice 1. októbra (RPA) - Posledný septembrový deň bol zároveň posledným dňom projektu  RomaNet budovanie kapacít na báze spoločenstva”. Cieľom projektu bolo podporiť spoluprácu rómskych, alebo pro-rómskych neziskových organizácií pôsobiacich v pohraničných regiónoch Slovenska a Maďarska. Realizátori projektu ETP Slovensko a Karpatská nadácia Maďarsko poskytli desiatim menším organizáciám podporu pri rozvoji ich ľudských kapacít. 

Klaudia Oláhová 
| 30. 8. 2013

Prešov 30. augusta (RPA) - V Prešove od februára t.r. vzniká dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry (DCIRK). Vzniká ako výstup národného projektu v gescii Ministerstva kultúry SR s cieľom vybudovať dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry (DICRK) ako odborné pracovisko a organizačnú zložku Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. 


 

flash

 

V Prešove sa konal 1. ročník Rómskeho festivalu
RPA 
| 30. 8. 2013
Prešov 29. augusta (RPA) – V Prešove sa v polovici augusta uskutočnil 1. ročník Rómskeho festivalu. Festival bol organizovaný ako prehliadka amatérskych hudobníkov a súčasne divákov lákali aj osvedčené mená: Sendrejovci, Sabrosa, Duo Farsa a Dónski kozáci. Festival organizoval Roman Eštočák v spolupráci so Stredoslovenským centrum Informačných technológií s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci program Kultúra národnostných menšín.
flash

RPA 
| 12. 4. 2013
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo Výzvu číslo I. ÚSVRK 2013 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Termín uzávierky výzvy je 25. máj 2013.
RPA 
| 8. 3. 2013

 Bratislava 8. marca (RPA) - Nadácia Intenda vyhlásila piate grantové kolo v programe Rozvíjame občiansku identitu. Jeho cieľom je prispieť k rozvoju angažovanej občianskej spoločnosti na Slovensku prostredníctvom podpory dvoch kľúčových tém - posilňovania aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote a zvyšovania rešpektu mladých ľudí k prirodzenej rozmanitosti spoločnosti. Na program je v roku 2013 vyčlenená suma 50 tisíc eur, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt je 4 500 eur. Rómsku tlačovú agentúru (RPA) o tom informovala programová koordinátorka Zuzana Ivašková.

Tlačová správa 
| 25. 2. 2013

Bratislava 25. februára (TS) - Dňa 25. februára 2013 Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation a konzorcium Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska predstavili v Bratislave v priestoroch Austria Trend Hotel približne 170 zástupcom mimovládnych organizácií dlho očakávaný Fond pre mimovládne organizácie. Zároveň boli vyhlásené prvé výzvy na predkladanie projektov, ktoré môžu byť z Fondu podporené. Finančný príspevok na Fond je 6 903 000 Eur.

RPA 
| 25. 2. 2013

Košice 25. februára (RPA) - Obce Rankovce, Boliarov, Kecerovce, Vtáčkovce sú súčasťou tzv. kecerovsko-olšavského regiónu, v ktorých sa realizuje projekt YEPP. Ide o obce, ktoré sú si podobné a v ktorých sú väčšinovým obyvateľstvom Rómovia. Projekt  YEPP sa usiluje podporovať hlavne mládež v ich aktivitách. Aby na to mládežníci mali priestor, v uplynulých rokoch boli vytvorené školské mládežnícke kluby, ktoré navštevuje viac ako stovka mladých ľudí.


flash

RPA 
| 11. 2. 2013

Košice/Bratislava 11. februára (RPA) - Rómovia sú podľa štatistík najčastejšie obeťami obchodovania s ľuďmi. Stávajú sa nimi z rôznych dôvodov. Rómovia na Slovensku nie sú výnimkou. MV SR hľadá preto spôsoby, ako zabrániť tomuto nelegálnemu obchodovaniu v rómskych komunitách. Aj to je cieľom projektu „Posilnenie spoločných opatrení v prevencii nútenej práce príslušníkov rómskych komunít a rozvoj referenčného mechanizmu”, ktorý sa začal realizovať v januári tohto roka. Je financovaný zo zdrojov EK a MV SR. Partnermi MV SR v tomto projekte sú Člověk v tísni, organizácia Crossroads z Glasgowa a Rómske mediálne centrum.

 

flash

 

Strana: 1/138
  • Monitoring
  • Voľby 2012
  • SITA
  • Tlačové správy
  • Dežo píše
  • Romano magazinos
muzeum

iroma
  • Publicistika
  • TOP 10
  • Dekáda
  • Dokumenty
mini mini
Copyright © 2004 - 2017 MECEM.
Webdesign [freelance]. Stránka je optimalizovaná pre rozlíšenie 1024x768 a prehliadač Safari. Celkový počet návštevníkov 17199177.