romovia | rpa | mecem

SITA

MVO: Môžu sa uchádzať o grant Európskeho hospodárskeho priestoru
SITA 
| 25. 1. 2014
Nadácia otvorenej spoločnosti vyhlásila druhé kolo podávania žiadostí o grant z Programu pre mimovládne organizácie, ktorý nesie názov Demokracia a ľudské práva.

BRATISLAVA 25. januára (SITA) - Nadácia otvorenej spoločnosti vyhlásila druhé kolo podávania žiadostí o grant z Programu pre mimovládne organizácie, ktorý nesie názov Demokracia a ľudské práva. Agentúru SITA o tom informovala nadácia (NOS). Výška grantu je 957 674 eur.

Program pre mimovládne organizácie je súčasťou Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý sa zameriava na posilnenie rozvoja občianskej spoločnosti, podporu sociálnej spravodlivosti, demokracie a udržateľného rozvoja. Fond je súčasťou Finančného mechanizmu EHP 2009 - 2014, prostredníctvom ktorého sa donorské krajiny Island, Lichtenštajnsko a Nórske kráľovstvo podieľajú na znižovaní hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore.

Mimovládne organizácie môžu žiadať o podporu v štyroch oblastiach - demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných, ľudské práva vrátane práv menšín, rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu, boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii.

O doplnkový grant z Bilaterálneho fondu môže tretí sektor žiadať, ak chce svoj projekt zrealizovať v spolupráci s organizáciou z Lichtenštajnska, Islandu alebo Nórskeho kráľovstva. Osobitnou formou podpory pre miestne mimovládne organizácie sú tzv. malé granty, ktorých účelom je podpora projektov zameraných na zlepšovanie postavenia a situácie rómskych komunít.

Podrobnejšie informácie sú v textoch príslušných výziev, ktoré sú v dokumentoch na stiahnutie na www.osf.sk.

 
  • Monitoring
  • Voľby 2012
  • SITA
  • Tlačové správy
  • Dežo píše
  • Romano magazinos
muzeum

iroma
  • Publicistika
  • TOP 10
  • Dekáda
  • Dokumenty
mini mini
Copyright © 2004 - 2017 MECEM.
Webdesign [freelance]. Stránka je optimalizovaná pre rozlíšenie 1024x768 a prehliadač Safari. Celkový počet návštevníkov 17199199.