romovia | rpa | mecem

Sociálna politika

tlačová správa 
| 18. 2. 2014
My, zástupcovia rómskych organizácií združených v Platforme aktívnych rómskych organizácií a spolupracujúcich organizácií, ktorí sme sa zišli dnes v Košiciach, chceme vyjadriť hlboké znepokojenie a ľútosť nad medializovanými informáciami o útokoch skupín Rómov voči bezbranným ľuďom v rôznych častiach Slovenska, ktoré sa odohrali v ostatných dňoch.
Vo Viničkách sa dnes konal záverečný seminár k projektu Cesta z bludného kruhu
RPA 
| 29. 1. 2014
Viničky 29. januára (RPA) - Vo Viničkách sa dnes konal záverečný seminár k projektu Cesta z bludného kruhu. Projekt bol zameraný na prepájanie služieb zamestnanosti s pokytovaním sociálnych služieb. Realizovala ho Agentúra podporovaného zamestanávania (APZ) v Somotore. "Realizácia a výsledky projektu poukazujú na to, že integrácia najmä extrémne dlhodobo nezamestnaných spravidla komplikujú faktory spôsobené touto dlhodobou nezamestnanosťou ako sú pokles vnútornej motivácie, rezignácia na zmenu, pasívna životná stratégia, strata sociálnej identity a znevýhodnenie na trhu práce, obyčajne v dôsledku nízkeho vzdelania," konštatovala pre Rómsku tlačovú agentúru (RPA) riaditeľka APZ Somotor Adriana Ogou.
Pozreli sme sa v teréne, čo zmení sociálna reforma v živote komunít (2. časť)
RPA 
| 23. 1. 2014

Košice 23. januára (RPA) - “Je veľmi dôležité povedať, že zákon o hmotnej núdzi nezabezpečí to, aby sa Rómovia mali v budúcnosti lepšie, pretože bez ďalších opatrení nie je možné urobiť pokrok. V oblasti vzdelávania je pre mňa najkľúčovejšie opatrenie to, aby naše rómske deti boli vzdelávané v materských školách. Aby prichádzali do školského sysému pripravené. A samozrejme všetko potom potrebujeme urobiť preto, aby deti nekončili svoju vzdelávaciu púť na základnej škole, ale aby mohli ďalej študovať na stredných školách a na učňovských školách…,” hovorí Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

flash

Pozreli sme sa v teréne, čo zmení sociálna reforma v živote komunít (1. časť)
RPA 
| 20. 1. 2014

Košice 20. januára (RPA) - Od 1. januára 2014 sa zásadne mení sociálny system. A prostredníctvom zákona o hmotnej núdzi sa menia v podstate pravidlá v sociálnom systéme. 

flash

Jarmila Vaňová 
| 8. 1. 2014
Jedlo má v živote každého človeka, spoločnosti či národa dôležité postavenie a úlohu. Patrí k základným životným potrebám. Od ich uspokojenia závisí, ako bude človek v živote fungovať. Stravovacie návyky sú vo väčšine rómskych rodín dnes, ako aj v minulosti, podmienené ich sociálnym statusom. Napriek tomu, že Rómovia nie sú v tejto spoločnosti novým prvkom a že tu žijú niekoľko storočí, pre mnohých ešte aj dnes predstavujú veľkú neznámu. Len veľmi málo ľudí z majoritnej spoločnosti sa dostalo k Rómom tak blízko, aby nazreli do ich kuchyne. Jedlo je veľmi intímnou záležitosťou každej rodiny, bez ohľadu na jej etnicitu. 
RPA 
| 17. 12. 2013

Košice/Bratislava 17. decembra (RPA)  - Platforma aktívnych mimovládnych rómskych organizácií, ktorá vznikla v Rožňave 9. decembra 2013, pripravuje prvé spoločné vystúpenie. Bude ním Okrúhly stôl, v rámci ktorého by mali byť poskytnuté informácie zástupcom ministerstiev a ďalších inštitúcií o reálnom stave rómskej komunity spolu s návrhmi na riešenia. Návrhy vzišli z diskusie účastníkov stretnutia v Rožňave.

Monika Sinuová 
| 29. 11. 2013
Vyrastala som a stále žijem v oblasti, kde skoro každý z ľudí potrebuje pomôcť skoro každý deň. Čo si pamätám, stále sa len diskutuje ako pomôcť, ale tí ľudia, ktorí tu pomoc potrebujú si pomáhajú sami ako vedia. Nečakajú zázraky. Vždy to tak bolo... aspoň u nás. Preto som rada, že mám prácu, ktorou môžem prispieť k zlepšeniu a zmierneniu ich každodenných problémov.
Na minútku s asistentkou terénneho sociálneho pracovníka v Pečovskej Novej Vsi
Monika Sinuová 
| 26. 11. 2013

Darina Lacková je mladá žena, Rómka. Má 26 rokov. Od júla tohto roka pracuje ako asistentka terénneho sociálneho pracovníka v obci Pečovská Nová Ves v sabinovskom okrese. 

Niektorí ľudia majú potrebu pomáhať ľuďom alebo jednoducho byť aktívni.  Je to aj váš prípad?

Áno, rada pomáham ľuďom, ktorí to potrebujú.  Vždy som k tejto oblasti mala akosi blízko. Možno je to tým, že už moja mama bola aktívna žena, ktorá sa ako dobrovoľníčka zapájala do rôznych projektov zameraných na rómsku komunitu.

RPA 
| 30. 10. 2013

Košice 31. októbra (RPA) - Agentúra podporovaného zamestnávania Somotor n.o  ukončila  v týchto dňoch projekt Zmena.  Projekt sa realizoval vo viacerých lokalitách mikroregiónu Medzibodrožie – Leles, Čierna nad Tisou, Dobra, Veľký Horeš. Základnou cieľovou skupinou projektu bola znevýhodnená  rómska komunita, ktorej členovia žijú na pokraji celkového sociálneho vylúčenia. Nepriamym adresátom projektu boli aj príslušníci majority, ktorých však aktivity projektu sa dotknú najmä prostredníctvom projektových výstupov v súvislosti s prioritnou cieľovou skupinou.

Dokument Sila ženy sa vracia po desiatich rokoch na obrazovky
RPA 
| 25. 10. 2013
Košice 25. októbra (RPA) - Rómske osady sú prostredím pre verejnosť nepoznaným a tajomným. Často nielen pre majoritu, ale aj pre veľkú časť samotnej rómskej komunity. V pokračovaní cyklu Sila ženy zavítal štáb do osady Rankovce, aby priblížil svet rómskej ženy -jej problémov, radostí aj snov. 

flash


Strana: 1/251
  • Monitoring
  • Voľby 2012
  • SITA
  • Tlačové správy
  • Dežo píše
  • Romano magazinos
muzeum

iroma
  • Publicistika
  • TOP 10
  • Dekáda
  • Dokumenty
mini mini
Copyright © 2004 - 2017 MECEM.
Webdesign [freelance]. Stránka je optimalizovaná pre rozlíšenie 1024x768 a prehliadač Safari. Celkový počet návštevníkov 17199210.