romovia | rpa | mecem

Sociálna politika

Vo Viničkách sa dnes konal záverečný seminár k projektu Cesta z bludného kruhu
Cesta z bludného kruhu chudoby vedie cez finančnú gramotnosť
RPA 
| 29. 1. 2014

Viničky 29. januára (RPA) - Vo Viničkách sa dnes konal záverečný seminár k projektu Cesta z bludného kruhu. Projekt bol zameraný na prepájanie služieb zamestnanosti s pokytovaním sociálnych služieb. Realizovala ho Agentúra podporovaného zamestanávania (APZ) v Somotore. "Realizácia a výsledky projektu poukazujú na to, že integrácia najmä extrémne dlhodobo nezamestnaných spravidla komplikujú faktory spôsobené touto dlhodobou nezamestnanosťou ako sú pokles vnútornej motivácie, rezignácia na zmenu, pasívna životná stratégia, strata sociálnej identity a znevýhodnenie na trhu práce, obyčajne v dôsledku nízkeho vzdelania," konštatovala pre Rómsku tlačovú agentúru (RPA) riaditeľka APZ Somotor Adriana Ogou.

Podľa jej slov ide o zlúčenie spektra znevýhodnení, ktoré v konečnom dôsledku ovplyvňujú možnosť jedinca uplatniť sa na trhu práce.  Dôležitým faktorom, ktorý nie je možné opomenúť, je šedá ekonomika prejavujúca sa výrazne práve v regiónoch s vysokou nezamestanosťou a vysokou koncentráciou vylúčených spoločenstiev. "Obyvatelia vylúčených spoločenstiev sú spravidla využívaní na rôzne manuálne práce, ktoré sa vyplácajú po ukončení práce. Ich vykonávanie berú títo sociálne vylúčení ako alternatívu k trhu práce, ku ktorému majú sťažený prístup," zdôraznila Ogou. Upozornila aj na fakjt vysokého zadĺženia týchto skupín obyvateľstva. "Je to nielen dôsledok finančnej negramotnosti ale nevzdelanosti ako takej v kombinácii s neschopnosťou sa kvalifikovane rozhodnúť v dlhodobom časovom horizonte," povedala Ogou.

Nemalú mieru na tom podľa Ogou zohráva aj pôsobiá reklama pôžičkových fondov a aj úmyslené nastavenie podmienok s cieľom ožobráčiť klientov. "V súlade s celkovým cieľom projektu bolo potrebné vyriešiť nielen otázku sanácie súčasných dlhov účastníkov projektu, ale aj systémovo preventívne pôsobiť, aby sa nezadlžovali," zdôraznila.

Špecifickú pozornosť v rámci projektu venovali jeho realizátori klientom po výkone trestu. "Tieto osoby sú odtrhnuté od reálneho života a toto odtrhnutie nesie so sebou pocit, že dlhy si ich vo väzení nenájdu a preto ich netreba riešiť. Po výkone trestu však zisťujú, že im dlhy narástli a šok zo slobody je potom spojený nielen s nutnosťou postarať sa o živobytie, ale aj o dlhy, čo je nesmierne priťažujúci faktor, ktorý vedie klienta späť do výkonu trestu," uviedla Ogou.

Projekt bol realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

 
  • Monitoring
  • Voľby 2012
  • SITA
  • Tlačové správy
  • Dežo píše
  • Romano magazinos
muzeum

iroma
  • Publicistika
  • TOP 10
  • Dekáda
  • Dokumenty
mini mini
Copyright © 2004 - 2017 MECEM.
Webdesign [freelance]. Stránka je optimalizovaná pre rozlíšenie 1024x768 a prehliadač Safari. Celkový počet návštevníkov 17199164.